Bæredygtighed

Vi arbejder hele tiden på at optimere vores produktion mod en mere bæredygtig dagligdag så miljøet belastes mindst muligt.
Vi tilstræber at følge FN ́s verdensmål og har særlig fokus på:

4: Kvalitets uddannelse

8: Anstændige jobs

12: Ansvarlig forbrug og produktion